Opvoedinspiratie - training -coaching & -advies

Studiedag

Op aanvraag en in overleg organiseert het bureau voor Opvoeders studiedagen over de onderwerpen die onder “workshops” beschreven staan. Deze thema’s kunnen op elke willekeurige manier worden samengesteld. Een studiedag duurt doorgaans van 10.00 tot 16.00 uur.

Werkvormen

Tijdens een workshop, studiedag of cursus wisselen verschillende werkvormen elkaar af. Er wordt in het kort een theoretisch kader geschetst. Vervolgens analyseren we filmbeelden. We oefenen de praktijk door bijvoorbeeld een pop te verschonen in een aangepast tempo of lezen samen een conversatie tussen een baby en een opvoeder. Er is ruimschoots tijd voor het stellen van vragen en onderlinge discussie. Tijdens de cursus zoeken we samen naar mogelijkheden om het geleerde in de praktijk te brengen.