Opvoedinspiratie - training -coaching & -advies

Coaching op de werkplek

Pedagogisch medewerkers vinden het prettig als iemand meekijkt naar het gedrag van de kinderen en hoe ze daar zelf mee omgaan. Al observerend of als rolmodel worden er ideeën geopperd en kan er geoefend worden.

Coaching betekent dat het Bureau voor Opvoeders een hoeveelheid tijd (bijvoorbeeld 1 uur) doorbrengt in een kinderopvanggroep. De professional stelt haar vragen en voert de normale werkzaamheden uit. Samen observeren we het gedrag van de kinderen en praten over de betekenis ervan. Desgevraagd worden dingen voorgedaan zoals het klaarzetten van speelmaterialen, of het oppakken van een baby of het voeren van een gesprek. De leidinggevende wordt bij de coaching betrokken. Zij is namelijk verantwoordelijk voor de pedagogische kwaliteit van de kinderopvang.

Door coaching op de werkplek wordt samen met de verantwoordelijke professionals het Pedagogisch Beleid in de praktijk van alledag geïmplementeerd.