Opvoedinspiratie - training -coaching & -advies

Workshops

Alle thema’s zijn aanvankelijk ontwikkeld voor professionals in de kinderopvang en gastouderopvang. Maar ook voor professionals in de kraamzorg, op consultatiebureau’s en in organisaties voor jeugdzorg zijn de onderwerpen interessant.
In workshops van tenminste 2 uur worden thema’s uit de pedagogische praktijk van Emmi Pikler ® belicht. Elke workshop kan afzonderlijk worden gevolgd. Doorgaans geef ik de workshops in company zodat teams met hun leidinggevende samen kunnen deelnemen. In het hoofdstuk agenda kunt u lezen welke mogelijkheden er zijn om u individueel aan te melden.

1. Visie en uitgangspunten van Emmi Pikler®

Hoe kijken we naar een baby / peuter en wat is onze houding t.o.v. hem of haar? We gaan na wat de visie van het competente kind betekent voor de vrije bewegingsontwikkeling en de respectvolle verzorging: de belangrijkste uitgangspunten van Emmi Pikler. Hoe kan het werken op deze manier meer rust brengen en zorgen dat de werkdruk vermindert?

2. Betekenisvolle verzorging op de commode

Kinderen tot ongeveer 3 jaar krijgen meerdere malen per dag een schone luier. Voor kinderen die in een groep verblijven en hun begeleiders bieden deze verschoningsmomenten een prima gelegenheid om elkaar te leren kennen. Door aandacht te hebben voor het tempo van het kind en in te gaan op zijn reacties wordt verschonen een plezierige dialoog tussen twee mensen. Het feit dat een kind zich gezien voelt, sterkt zijn zelfvertrouwen. Elk kind wordt uitgenodigd actief deel te nemen aan zijn verzorging en ook dat draagt bij aan zelfbewustzijn.

Het geeft je energie als je als volwassene op deze manier persoonlijke aandacht kunt geven.

3. Zelfstandige bewegingsontwikkeling

Naast de behoefte aan liefde, onverdeelde aandacht en voedsel hebben jonge kinderen enorme behoefte aan bewegen. De manier waarop de beweging ontwikkeling verloopt vertelt veel over de manier waarop het kind in het leven staat.
Het ene kind bedachtzaam, het andere met een bruisende levenslust.
Onderzoek in het Pikler instituut toont aan dat bewegingsvrijheid en vrijheid van zelfstandige activiteit mede bepalend zijn voor de persoonlijkheidsvorming van een baby. In het verloop van zijn bewegingsontwikkeling leert de baby niet alleen op zijn buik draaien, rollen, kruipen, zitten staan en lopen, maar hij “leert ook te leren”.

4. Spelen en spelmaterialen

Jonge kinderen ontwikkelen zich mede dankzij hun aangeboren nieuwsgierigheid en leergierigheid. Telkens doen ze weer nieuwe ontdekkingen waardoor hun motoriek, hun intellectuele-, hun sociale- en emotionele mogelijkheden groeien.
Kinderen beleven plezier aan het ongestoord onderzoeken en ontdekken van hun lichaam en objecten om hen heen. De opvoeder die op de hoogte is van de spelontwikkeling van baby’s en peuters weet welke open materialen bij welke ontwikkelingsfase passen. Het is belangrijk te leren kijken naar de belangstelling van elk kind, zijn concentratie en het precieze verloop van zijn activiteiten.

5. Voeden en (zelfstandig) eten

Eten en drinken is een basisbehoefte. Of dit prettig is hangt af van het samenspel tussen kind en volwassene. Hoe respecteer je de autonomie van kinderen ook tijdens het eten? Het is goed te weten dat een kind in staat is kenbaar te maken dat hij honger of dorst heeft. En ook: dat hij verzadigd is, dat het voldoende is geweest. Als de opvoeder tijd neemt om elk kind met aandacht te voeden leert hij de behoeften van elk individueel kind goed kennen.
Een baby maakt een heel proces door voordat hij zelfstandig eet. Hij leert zuigen, drinken, slikken, kauwen en ervaart de verschillende smaken en substanties. Hij leert ook een fles en een glas vasthouden en kantelen, stukjes in de mond stoppen eten met een lepel en drinken uit een open beker.
Positieve ervaringen tijdens het eten en drinken zijn van invloed op de rest van het leven.

6. Inrichting en dagprogramma

In deze workshop staat de inrichting van een ruimte en het opstellen van een dagprogramma centraal.
Wat kun je doen met de gegeven ruimte zodat de kinderen in de verschillende ontwikkelingsfases allen voldoende gelegenheid hebben op hun manier te spelen. Afspraken maken over de verdeling van de zorg en de andere taken brengt rust in de dag. Welke mogelijkheden heb je voor de indeling van je programma?

7. Baby’s die huilen

Baby’s die huilen willen iets duidelijk maken. Het vraagt tijd en aandacht een baby zó te leren kennen dat je deze taal zonder woorden verstaat. Een huilende baby maakt emoties los bij de opvoeders. Hoe kun je het huilen van een baby serieus nemen en daar zelf rustig bij blijven? Het is belangrijk dat een baby regelmaat en continuïteit ervaart maar ook het vertrouwen “dat alles goed komt”.

8. Hoe gaan baby’s en peuters met elkaar om?

Jonge kinderen ontwikkelen zich mede dankzij hun aangeboren nieuwsgierigheid en leergierigheid. Wat zijn onze verwachtingen van spelende jonge kinderen? Wanneer is afpakken ook echt afpakken? Hoe kan de volwassene samenspel stimuleren? Hoe gaan we met conflicten om tijdens spel? Wanneer zijn kinderen in staat elkaar te troosten? Al deze onderwerpen komen aan de orde in deze workshop.

9. In gesprek met baby’s

Baby’s ontwikkelen aanvankelijk een gevoel voor taal door te luisteren naar de melodie van de stem van de opvoeder en te kijken naar zijn lichaamsexpressie.
Zij gaan woorden en zinnen begrijpen als zij veel gesproken taal horen.
Een baby wil meer dan alleen het afluisteren van gesprekken in zijn omgeving. Hij wil persoonlijk gehoord en betrokken worden. Hoe kun je niet alleen praten tégen een baby maar vooral een gesprek voeren samen met hem? Hoe laten we hem ervaren dat we nieuwsgierig zijn naar wat hij te vertellen heeft?